• Opties

Ontmoetingsmiddag

help_ons_het_evangelie_te_versprijden

 

De ontmoetingsmiddag is intussen geweest. Het was een hele fijne middag. Lees hier het verslag van de ontmoetingsmiddag

 

Op zaterdagmiddag 6 Februari organiseerd stichting PBB een ontmoetingsmiddag.

Bij die gelegenheid zullen Henk de Cock, Nathan Flach en Corrie Flach de voortgang van het werk van de PBB met u delen. Tevens zullen zij hun visie voor de toekomst uiteenzetten. Uiteraard zal de verkondiging van het woord, door Henk, niet ontbreken en zal er ook gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

De stichting PBB, Henk de Cock en met name Nathanael en Corrie Flach hebben behoefte aan uw steun. Geestelijke steun, bemoediging voor hun werk, opbouw van hun geloof en financiële steun. Zij zijn zeer blij en prijzen de Heer voor de steun die ze ontvangen en ervaren. Zij hebben tegelijkertijd bij de stichting PBB aangegeven dat ze hierin verdere verdieping van geestelijke verbondenheid noodzakelijk zien. Voor hen persoonlijk en ook voor het werk dat ze in Brazilië doen.

Ze beseffen ook dat een verdieping van de banden enkel kan ontstaan door eenheid in de Geest en door het opbouwen van goed persoonlijke contact met de achterban. Vandaar dat ze middels deze ontmoetingsmiddag met u willen delen over hoe zij het werk in Brazilië persoonlijk ervaren. Wat hun geestelijke hoogtepunten de afgelopen jaren geweest zijn, maar ook waar hun strijd uit bestaat en hoe ze hiermee omgaan.

Ze zullen ingaan op vragen als:
  • Wat betekent het geestelijk om mensen voor de Heer te winnen in een land als Brazilië ?
  • Wat betekent gemeentebouw voor jullie? Hoe past dit in Gods plan?
  • Wat is de geestelijke wereld voor jullie? Hoe zien jullie dat? Hoe beleven jullie dat?
  • Wat is de geestelijke strijd die jullie persoonlijk meemaken? Hoe gaan jullie hiermee om?

Programma
De middag ziet er ongeveer als volgt uit:

12:30  Inloop, samen koffie drinken
13:00 Welkomstwoord en gebed namens het bestuur van de PBB
Samen zingen, geleid door Nathanael Flach
Het woord vooraf: Een woord door Henk de Cock
Presentatie over de stichting, het werk en de toekomst ( wat houdt het werk in )
Een woord door Nathanael & Corrie Flach over hun roeping, visie en hun boodschap
 15:00  Koffiepauze
 15:30  Behandeling van de ingezonden vragen ( waarschijnlijk in de vorm van een interview )
 17:15  Afsluiting

Aanmelden
Wij willen u verzoeken om uiterlijk 24 januari a.s. aan te geven of, en met hoeveel personen, u hierbij aanwezig wilt zijn.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website ( zie onderstaande blauwe knop ), of door een e-mail te sturen naar bas@pinksterbijbelschool.nl.

Ga naar het aanmeldformulier

 

Locatie
De ontmoetingsdag zal plaatsvinden in het gebouw van de Volle Evangelie Gemeente de Ark te Alphen aan de Rijn.
 
Volle Evangelie Gemeente “de Ark”
Pr.Hendrikstraat 54
2405 AK Alphen a/d Rijn
 

VEG_de_ark_map_wide

 
Bid u mee?
We hopen en bidden dat deze middag in het klimaat van Gods Koninkrijk zal plaatsvinden, zodat we kunnen uitwisselen en elkaars hart, passie en liefde voor het werk in Brazilië zullen aansporen. Zodat we samen enthousiast / nog enthousiaster worden voor het werk van de PBB en de zendelingen achter dit werkt. Bereid u deze ontmoetingsmiddag samen met ons in gebed voor?

Als stichting PBB roepen wij u op om deze dag aanwezig te zijn, de zendelingen van de PBB hebben uw steun echt nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilie 2013