Categorie: Kwartaal I jaargang 44

Voorwoord: Kennis van goed en kwaad

Het enige wat in het paradijs voldoende was om de mens in verleiding te doen vallen, was hem wijsmaken dat hij aan God gelijk kon worden door de kennis van goed en kwaad. God had de mens maar één enkel

Op zoek naar relaties

Als we terugkijken naar wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar, dan moeten we erkennen dat de Heer enorm gezegend heeft. Dat Zijn genade en trouw dag aan dag aan ons geopenbaard is. Diep in mijn hart is het

Op zoek naar God

In Gods hart is echte en diepe en ware liefde. Alles is perfect, en de bruid zal antwoorden “kus me met de kussen van uw mond” Hooglied 1:2… Zie je wat een royaliteit, hoe nobel, wat een klasse in deze

Evangelieprediking in een corrupt land

“eest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het

Namens het bestuur: nieuwsbrief 4401

Verlofperiode van familie Flach en Henk de Cock in Nederland Namens familie Flach en namens het PBB bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor een geweldige verlofperiode van familie Flach in Nederland. Henk de Cock zal nog tot 26 April

Top