Categorie: Artikelen uit de nieuwsbrieven

Sinds 40 jaar wordt per kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht waarin bijbelstudies van de zendelingen en nieuws over het werk staan.

Op deze site worden onder anderen artikelen uit deze nieuwsbrieven gepubliceerd. Deze artikelen vindt u in onderstaand overzicht.

Nathanael schrijft: Kevin en Renata zijn getrouwd

Op 16 december 2018 trouwden Kevin en Renata. Ik wil u Renata voorstellen. Renata: Ik ben Renata, Braziliaanse en ik ben 21 jaar oud. Ik studeer fysiotherapie en op dit moment loop ik stage. Ook geef ik engelse les op

Nieuwe arbeiders, nieuwe generatie

Beste broeders en zusters, In de aller eerste plaats wil ik de Heer danken voor het afgelopen jaar. We kijken terug naar een gezegende tijd! We gingen door veel moeilijkheden, veel strijd, maar ook veel zegeningen heen. Geestelijk zijn we

Project voor een nieuwe auto

Door het bestuur van de PBB In de laatste nieuwsbrief van 2017, die in december uitkwam, heeft Nathan een oproep gedaan voor het doneren van geld voor de aanschaf van een nieuwe auto. De auto waarmee zij reden was in

Camilla en Felipe (deel I/II)

Door Camilla Flach Hallo, vrienden uit Nederland. Ik miste het al een tijdje om met jullie te babbelen! Heel wat dingen in mijn leven hier in Brazilië zijn drastisch veranderd. Ik ben getrouwd! Ondertussen studeer ik nog rechten en volgend

Camilla en Felipe (deel II/II)

Door Camilla Flach Toen zag God dat de mens alleen was op aarde, en Hij begreep dat dit niet goed was. ‘Alleen zijn’ is beslist niet goed voor ons, want we hebben een God die liefde is. En als we

Nieuwe arbeiders, nieuwe generatie

Door Nathanael Flach Lieve broeders en zusters, Corrie en ik zijn op dit moment voor twee maanden in Serra. de een na grootste stad van de Groote Vitoria in de staat Espirito Santo. Nog nooit eerder hebben wij zo de

Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Om een goed rentmeester te zijn van de gave van God in ons, moeten we de blijdschap en de energie hebben om de Heer te dienen, ook tijdens moeilijkheden en vervolging. De discipelen

Een studie van de pastorale brieven (deel I/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Als Paulus op de hoogte komt van de tranen van Timotheüs, komt er een groot verlangen in hem op om hem te ontmoeten. Maar, vreemd genoeg, niet met het voornemen om Timotheüs op

OVERWINNING

Door Nathanael Flach Eén van de vakken die we doceren op onze Bijbelschool is Hamartiology (leer van de zonde). Het gaat om de studie over het begrip zonde en de consequenties ervan. Met het oog op de evangelische wereld waarin

Word wakker! Zorg voor je kinderen

Camilla schrijft Dag allemaal! Is alles goed met jullie? Hier in Brazilië zijn we door een herfst gegaan die meer lijkt op de Nederlandse winter, waar de temperatuur tot 0 graden zakte. We zijn allemaal geshockeerd door deze lage temperaturen.

Top