Nieuws

Nieuws van Henk & Connie

Henk de Cock 28 maart 2015

Beste achterban, We zijn dankbaar dat er verbetering is in de financiële toestand, want het jarenlang krap zitten is de reden dat er en flinke achterstand is ontstaan met verschillende dingen. Zowel wat betreft de Bijbelschool en de gemeente, als voor ons persoonlijk. Het gebouw van de Bijbelschool heeft, zoals jullie weten, urgent een grote…

Verder lezen

Een kerstgedachte

Henk de Cock 27 december 2014

Een kerstgedachte. “Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (Joh. 1:18). Zonder kerstfeest, zou de mensheid geen volmaakt beeld van de Vader bezitten, en we zouden niet verder komen dan een vage kennis van God, gebaseerd op rituele schaduwbeelden. Zonder de geboorte…

Verder lezen

Nieuws over Connie de Cock

Nathanael Flach 21 oktober 2014

Beste vrienden, Ik schrijf u nieuws over Henk en Connie. Deze maand wordt Connie 77 jaar. De 28ste is het zover. En we zijn God dankbaar dat ze langzaam maar zeker hersteld. Het is een moeilijke tijd voor ons. Begin augustus kregen we een telefoontje van Henk, dat hij Connie bewusteloos aangetroffen had. Zonder enige…

Verder lezen

Zendingsreis naar Peru

Nathanael Flach 13 april 2014

Op 13-04-2014 vertrekken Henk de Cock en Nathanael Flach samen met 13 andere broeders aan een zendingsreis aan de gemeente in Peru. Om daar het Evangelie te verkondigen en de locale gemeente te helpen.

Over ons verlof in Nederland

Nathanael Flach 25 december 2013

Beste vrienden in Europa, Corrie en ik zijn inmiddels weer veilig thuis, met de kinderen gaat het goed en opa en oma (Henk en Connie) zijn inmiddels alweer uitgerust.

Dank namens het PBB bestuur

PBB redactie 24 december 2013

De Pinksterbijbelschool Brazilië heeft een bewogen jaar achter de rug. In december 2012 zijn Henk, Connie, Nathan, Corrie en hun kinderen naar Nederland gekomen voor de viering van het 50-jarig jubileum van de PBB.