Categorie: Het woord vooraf

Alle blogposts welke in de PBB nieuwsbrief zijn verschenen als “het woord vooraf”

Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Om een goed rentmeester te zijn van de gave van God in ons, moeten we de blijdschap en de energie hebben om de Heer te dienen, ook tijdens moeilijkheden en vervolging. De discipelen

Een studie van de pastorale brieven (deel I/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Als Paulus op de hoogte komt van de tranen van Timotheüs, komt er een groot verlangen in hem op om hem te ontmoeten. Maar, vreemd genoeg, niet met het voornemen om Timotheüs op

Terug naar de toekomst (deel I/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Er staan in de decalogus niet alleen geboden, maar ook gigantische beloften. We staan hier ogenschijnlijk voor een paradox, vanwege het feit dat deze beloften niet alleen betrekking hebben op degenen die God

Offers brengen voor het Koninkrijk

Offervaardigheid is beslist een eigenschap van allen die de Heer kennen. Maar Hij vergt geen offers van ons in de zin van zelfkastijding, noch heeft het enige zin om boete te doen voor zonden, die Jezus heeft gedragen aan het

De zichtbare en onzichtbare kerk

Een nieuwe schepping

De mens is door God geschapen, zowel met een geestelijke als een stoffelijke dimensie. Maar één van de tragische gevolgen van de zonde is dat zijn geestelijke vermogens verblind zijn, en overschaduwd worden door alles wat deel uitmaakt van de

Getagd met

Pleidooi voor evangelisatie

Jezus is de Leraar der leraren! Zelfs zijn tegenstanders erkenden Zijn capaciteit als een van God gezonden Rabbi, en de integriteit van Zijn onderwijs (Joh. 3:2; Mat.22:16). Toch werd Zijn bediening grotendeels in beslag genomen door de prediking van het

Getagd met ,
Top