Het woord vooraf

Alle blogposts welke in de PBB nieuwsbrief zijn verschenen als “het woord vooraf”

Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)

Henk de Cock 18 september 2018

Het woord vooraf door Henk de Cock Om een goed rentmeester te zijn van de gave van God in ons, moeten we de blijdschap en de energie hebben om de Heer te dienen, ook tijdens moeilijkheden en vervolging. De discipelen van de eerste gemeente gaven ons daarbij een groot voorbeeld: “Zij dan gingen uit de…

(deel II/II)’”>Verder lezen

Terug naar de toekomst (deel I/II)

Henk de Cock 31 juli 2016

Het woord vooraf door Henk de Cock Er staan in de decalogus niet alleen geboden, maar ook gigantische beloften. We staan hier ogenschijnlijk voor een paradox, vanwege het feit dat deze beloften niet alleen betrekking hebben op degenen die God gehoorzamen, maar vooral op hun nakomelingschap. God heeft beloofd dat Hij barmhartigheid zal bewijzen aan…

(deel I/II)’”>Verder lezen

Offers brengen voor het Koninkrijk

Henk de Cock 21 oktober 2014

Offervaardigheid is beslist een eigenschap van allen die de Heer kennen. Maar Hij vergt geen offers van ons in de zin van zelfkastijding, noch heeft het enige zin om boete te doen voor zonden, die Jezus heeft gedragen aan het kruis.

De zichtbare en onzichtbare kerk

Henk de Cock 25 december 2013

De mens is door God geschapen, zowel met een geestelijke als een stoffelijke dimensie. Maar één van de tragische gevolgen van de zonde is dat zijn geestelijke vermogens verblind zijn, en overschaduwd worden door alles wat deel uitmaakt van de fysieke wereld. 

Pleidooi voor evangelisatie

Henk de Cock 23 oktober 2013

Jezus is de Leraar der leraren! Zelfs zijn tegenstanders erkenden Zijn capaciteit als een van God gezonden Rabbi, en de integriteit van Zijn onderwijs (Joh. 3:2; Mat.22:16). Toch werd Zijn bediening grotendeels in beslag genomen door de prediking van het evangelie aan de verlorenen.