Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)

Het woord vooraf door Henk de Cock Om een goed rentmeester te zijn van de gave van God in ons, moeten we de blijdschap en de energie hebben om de Heer te dienen, ook tijdens moeilijkheden en vervolging. De discipelen … Meer lezen over Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)