Een kerstgedachte
  • Opties

Een kerstgedachte

Een kerstgedachte.

“Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (Joh. 1:18).

Zonder kerstfeest, zou de mensheid geen volmaakt beeld van de Vader bezitten, en we zouden niet verder komen dan een vage kennis van God, gebaseerd op rituele schaduwbeelden. Zonder de geboorte van de Zoon, zou de Vader voor ons onzichtbaar en ontastbaar zijn. En met een gebrekkig godsbegrip, kunnen we onmogelijk groeien tot geestelijke volwassenheid.

Alle afgoderij om ons heen, inbegrepen de verheerlijking van symbolen en heilige plaatsen, is een symptoom van de menselijke drang om zich, in het geloofsleven, aan iets zichtbaars vast te klampen. Maar alle afschaduwingen van de godheid, al zijn ze van goud of zilver en hoe kunstvaardig ze ook gemaakt of bedacht zijn, kunnen ons geen zuiver beeld van de Schepper geven (Hand. 17:29). Sinds de vleeswording zijn de tijden der onwetendheid echter voorbij, want we zijn ooggetuigen geworden van de levende God: “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is” (1 Joh. 1:1-2).

Van onszelf hebben geen vermogens om te vatten wie God is; zelfs door de wijsheid Gods hebben de mensen Hem niet gekend (1 Kor. 1:21). Maar wie de Zoon ziet, ziet de Vader (Joh. 14:8-9). We weten allemaal wat in de mens is, omdat we er zelf een zijn (1 Kor. 2:11). Daarom is Jezus in het vlees gekomen, met dezelfde geaardheid als het onze, om de God – die in ontoegankelijk licht woont (1 Tim. 6:16) – voor ons waarneembaar en begrijpelijk te maken.

Als je op Jezus blijft zien, ben je altijd in staat om de juiste keuzen te maken, in iedere omstandigheid. Wil je op God lijken, weet dan dat Jezus de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen is (Heb. 1:3). Doe wat Hij heeft gedaan en verkondig wat Hij gezegd heeft! Je kan niet meer op de Vader lijken dan dat Zijn geliefde Zoon ons getoond heeft. En op God lijken is het uiteindelijke doel van de schepping van de mens en het werk van de heilige Geest in iedere christen (Gen. 2:27; Kor.3:18).

Henk en Connie

Over Henk de Cock

Henk de Cock is sinds 1963 als geschoold evangelist werkzaam als Vader, Evangelist, voorganger en docent in Brazilië. Hij bouwde samen met zijn vrouw Connie een bijbelschool en hielp vele gemeenten stichten. Momenteel legt Henk zich toe op het uitbrengen van al het bijbelstudiemateriaal welke hij de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilie 2013