De sabbat

Introductie: De sabbat

PBB website beheerder 4 juni 2016

De afgelopen maanden hebben we een bijbelstudie getiteld: “De sabbat” van Henk de Cock in vijf delen op onze website kunnen publiceren. Henk geeft hierin heldere inzichten over de door God ingestelde Sabbat. U kunt de delen op onze website lezen: De eerste sabbatsdag Wat is de oorspronkelijke sabbatdag? Een nieuwtestamentische interpretatie Geloofsrust De sabbat…

Verder lezen

De sabbat deel V:De sabbat waar David over sprak

Henk de Cock 9 mei 2016

De sabbat waar David over sprak Vanaf Genesis, is de betekenis van de sabbat steeds duidelijker geworden door andere Bijbelse uitspraken en beelden. Zelfs het innemen van Kanaän, ondanks de nationale ‘rust’, was niet de definitieve onthulling van de sabbat. God heeft ons een steeds diepere kennis gegeven van de sabbat: “Want indien Jozua hen…

Verder lezen

De sabbat deel IV: Geloofsrust

Henk de Cock 17 april 2016

  De schrijver van de Hebreeënbrief geeft een duidelijke interpretatie van de sabbatdag. Niemand kan de sabbat houden door eigen inspanningen, zoals gebeurt met het houden van vastgestelde dagen en tijden, zonder te rusten in wat God al voor ons gedaan heeft. We gaan alleen de sabbatsrust in door het (Hebr. 4:1-3).   oor het…

Verder lezen

De sabbat deel III: Een nieuwtestamentische interpretatie

Henk de Cock 14 maart 2016

  De geestelijke betekenis van de sabbat komt vooral naar voren in het Nieuwe Testament. De opvatting dat God een speciale dag of plaats gekozen zou hebben om Hem te aanbidden, wordt daarin totaal ongedaan gemaakt.  

De sabbat deel II: Wat is de oorspronkelijke sabbatdag?

Henk de Cock 28 februari 2016

De sabbat is door God ingesteld om ons tot zegen te zijn: (Gen. 2:3). Zelfs in de tien geboden wordt er op gewezen dat God de sabbat zegende, omdat Hij Zijn werken in zes dagen voltooid had, met op de zesde dag de schepping van de mens waarmee Hij gemeenschap verlangde te hebben (Exodus 20:11).

De sabbat deel I: De eerste sabbatdag

Henk de Cock 21 februari 2016

Het is onmogelijk om vol te houden dat het vieren van de sabbat op de zevende dag van de week deel uitmaakt van Gods ‘morele’ wetgeving. Jezus zei tegen de farizeeën: Wie de wet wil volgen, moet het in zijn geheel doen, en wie op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden (Jac.…

Verder lezen