Categorie: De sabbat

Introductie: De sabbat

De afgelopen maanden hebben we een bijbelstudie getiteld: “De sabbat” van Henk de Cock in vijf delen op onze website kunnen publiceren. Henk geeft hierin heldere inzichten over de door God ingestelde Sabbat. U kunt de delen op onze website

De sabbat deel V:De sabbat waar David over sprak

De sabbat waar David over sprak Vanaf Genesis, is de betekenis van de sabbat steeds duidelijker geworden door andere Bijbelse uitspraken en beelden. Zelfs het innemen van Kanaän, ondanks de nationale ‘rust’, was niet de definitieve onthulling van de sabbat.

De sabbat deel IV: Geloofsrust

  De schrijver van de Hebreeënbrief geeft een duidelijke interpretatie van de sabbatdag. Niemand kan de sabbat houden door eigen inspanningen, zoals gebeurt met het houden van vastgestelde dagen en tijden, zonder te rusten in wat God al voor ons

De sabbat deel III: Een nieuwtestamentische interpretatie

  De geestelijke betekenis van de sabbat komt vooral naar voren in het Nieuwe Testament. De opvatting dat God een speciale dag of plaats gekozen zou hebben om Hem te aanbidden, wordt daarin totaal ongedaan gemaakt.  

De sabbat deel II: Wat is de oorspronkelijke sabbatdag?

De sabbat is door God ingesteld om ons tot zegen te zijn: (Gen. 2:3). Zelfs in de tien geboden wordt er op gewezen dat God de sabbat zegende, omdat Hij Zijn werken in zes dagen voltooid had, met op de

De sabbat deel I: De eerste sabbatdag

Het is onmogelijk om vol te houden dat het vieren van de sabbat op de zevende dag van de week deel uitmaakt van Gods ‘morele’ wetgeving. Jezus zei tegen de farizeeën: Wie de wet wil volgen, moet het in zijn

Getagd met
Top