• Opties

Dank namens het PBB bestuur

De Pinksterbijbelschool Brazilië heeft een bewogen jaar achter de rug. In december 2012 zijn Henk, Connie, Nathan, Corrie en hun kinderen naar Nederland gekomen voor de viering van het 50-jarig jubileum van de PBB.

Wij zijn zeer dankbaar voor de giften die dit mogelijk maakte. Ook hebben wij ons mogen verheugen in een groot aantal bezoekers tijdens de jubileum dag die op 11 februari in Urk plaatsgevonden heeft.

Echter, de extra giften die wij vanwege de jubileumviering mochten ontvangen hebben de structurele daling van de inkomsten van de PBB slechts tijdelijk kunnen opvangen. Inmiddels hebben wij als bestuur moeten constateren dat zonder een structurele toename van de inkomsten van de PBB de voortzetting van het werk in de nabije toekomst ernstig in gevaar komt. Zo is er op dit moment zelfs een achterstand in de betaling van de ziektekostenverzekering van de familie Flach. Om die reden hebben wij ook moeten besluiten om deze nieuwsbrief op zeer sobere wijze uit te brengen. Wij willen een dringend beroep op u doen de PBB in uw gebeden en met uw giften te gedenken.

Het bestuur zal de komende tijd, in samenwerking met enkele financiële adviseurs, die hun diensten kosteloos hebben aangeboden, werken aan een plan om het financiële fundament onder het werk te versterken. Tevens zullen wij voor het einde van het jaar, middels een nieuwe website, onze communicatie verbreden. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u, op basis van de begroting voor 2014, concreet te informeren over de financiële situatie. In dit alles vertrouwen wij er op dat de Heer ons Zijn weg zal wijzen.

Namens het bestuur,

Peter Annotee
Secretaris PBB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilie 2013