Bijbelstudies

Artikelen in de categorie bijbelstudie.

De sabbat deel I: De eerste sabbatdag

Henk de Cock 21 februari 2016

Het is onmogelijk om vol te houden dat het vieren van de sabbat op de zevende dag van de week deel uitmaakt van Gods ‘morele’ wetgeving. Jezus zei tegen de farizeeën: Wie de wet wil volgen, moet het in zijn geheel doen, en wie op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden (Jac.…

Verder lezen

De Kerstgeschiedenis

Henk de Cock 20 december 2015

Beste zendingsvrienden, Hartelijk dank voor uw gebeden en giften, voor ons persoonlijk en voor het werk van de Heer in Brazilië. Het is Gods genade dat de opbouw van Zijn gemeente in dit land – en ook in Peru, waar we onlangs begonnen zijn – doorgang kan vinden. En daar hebt u ook deel aan,…

Verder lezen

Het huis van God (Deel III van III)

Henk de Cock 10 oktober 2015

… En hoe kan Jezus dienen als Hogepriester in een tempeldienst, met allerlei verouderde offers en beelden, waarvan Hij nota bene zelf de vervulling is? Vreemde gedachte! De Bijbel zegt dat Jezus voor eeuwig onze Hogepriester is, naar de ordening van Melchizedek, een priesterschap dat nooit meer op anderen zal overgaan (Hebr. 7:24). Hij is…

Verder lezen

Het huis van God (Deel II van III)

PBB website beheerder 26 september 2015

Waarom moet er een nieuwe tempel komen in Jeruzalem? Waarom zou in de eindtijd de tempel in Jeruzalem herbouwd moeten worden? Denk eens aan de menigte mensen die daarnaartoe zou trekken om Gods aangezicht te zoeken. Zou men in de toekomst naar het Midden-Oosten moeten reizen, voor speciale ontmoetingen met God, dan zou dat een…

Verder lezen

Het huis van God (Deel I van III)

Henk de Cock 20 september 2015

Betel, een ‘meeting point’ met God De eerste keer dat de Bijbel spreekt over een ‘huis van God’, is in het verhaal van Jakobs vlucht voor Esau. Toen hij de nacht doorbracht in Luz, op weg van Berseba naar Haran, verscheen de Heer aan Jacob in een droom, waarin Hij van de hemel tot hem…

Verder lezen

Gods barmhartigheid in de natuur

Henk de Cock 13 september 2015

De natuur is niet door een oerknal ontstaan, maar door intelligent design: “De HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld”(Spr. 3:19). Explosies hebben geen georganiseerde en wetmatige gevolgen, maar zijn daarentegen het einde van alles wat functioneert op ordelijke manier. De hele schepping, zowel zichtbaar als onzichtbaar, is zo perfect…

Verder lezen

Een kerstgedachte

Henk de Cock 27 december 2014

Een kerstgedachte. “Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (Joh. 1:18). Zonder kerstfeest, zou de mensheid geen volmaakt beeld van de Vader bezitten, en we zouden niet verder komen dan een vage kennis van God, gebaseerd op rituele schaduwbeelden. Zonder de geboorte…

Verder lezen

De aanbiddingsdienst

Nathanael Flach 23 oktober 2014

Je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk het is, voor iemand die in de bediening staat, dat zijn vrouw naast hem staat. Zo beleef ik het tenminste wat mijn eigen vrouw betreft. Ik ben erg bevoorrecht met Corrie, die veel inzicht heeft in Gods Woord. En vaak inspireert zij mij met gedachten, waarbij ik zelf…

Verder lezen