Artikelen : Henk de Cock

Over Henk de Cock

Henk de Cock is sinds 1963 als geschoold evangelist werkzaam als Vader, Evangelist, voorganger en docent in Brazilië. Hij bouwde samen met zijn vrouw Connie een bijbelschool en hielp vele gemeenten stichten. Momenteel legt Henk zich toe op het uitbrengen van al het bijbelstudiemateriaal welke hij de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld.

De Kerstgeschiedenis

Henk de Cock 20 december 2015

Beste zendingsvrienden, Hartelijk dank voor uw gebeden en giften, voor ons persoonlijk en voor het werk van de Heer in Brazilië. Het is Gods genade dat de opbouw van Zijn gemeente in dit land – en ook in Peru, waar we onlangs begonnen zijn – doorgang kan vinden. En daar hebt u ook deel aan,…

Verder lezen

In nagedachtenis van Connie de Cock

Henk de Cock 1 december 2015

Connie heeft haar hele leven geofferd om de mensen van Jezus te vertellen. Vanaf de dag dat ik haar ontmoette op de taalschool in Belo Horizonte (februari 1963), werd ik me bewust van haar 100% toewijding aan Jezus en aan haar taken in de gemeente. Connie citeerde doorlopend haar lievelingstekst: “Maar ik tel mijn leven…

Verder lezen

Het huis van God (Deel III van III)

Henk de Cock 10 oktober 2015

… En hoe kan Jezus dienen als Hogepriester in een tempeldienst, met allerlei verouderde offers en beelden, waarvan Hij nota bene zelf de vervulling is? Vreemde gedachte! De Bijbel zegt dat Jezus voor eeuwig onze Hogepriester is, naar de ordening van Melchizedek, een priesterschap dat nooit meer op anderen zal overgaan (Hebr. 7:24). Hij is…

Verder lezen

Het huis van God (Deel I van III)

Henk de Cock 20 september 2015

Betel, een ‘meeting point’ met God De eerste keer dat de Bijbel spreekt over een ‘huis van God’, is in het verhaal van Jakobs vlucht voor Esau. Toen hij de nacht doorbracht in Luz, op weg van Berseba naar Haran, verscheen de Heer aan Jacob in een droom, waarin Hij van de hemel tot hem…

Verder lezen

Gods barmhartigheid in de natuur

Henk de Cock 13 september 2015

De natuur is niet door een oerknal ontstaan, maar door intelligent design: “De HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld”(Spr. 3:19). Explosies hebben geen georganiseerde en wetmatige gevolgen, maar zijn daarentegen het einde van alles wat functioneert op ordelijke manier. De hele schepping, zowel zichtbaar als onzichtbaar, is zo perfect…

Verder lezen

Nieuws van Henk & Connie

Henk de Cock 28 maart 2015

Beste achterban, We zijn dankbaar dat er verbetering is in de financiële toestand, want het jarenlang krap zitten is de reden dat er en flinke achterstand is ontstaan met verschillende dingen. Zowel wat betreft de Bijbelschool en de gemeente, als voor ons persoonlijk. Het gebouw van de Bijbelschool heeft, zoals jullie weten, urgent een grote…

Verder lezen

Een kerstgedachte

Henk de Cock 27 december 2014

Een kerstgedachte. “Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (Joh. 1:18). Zonder kerstfeest, zou de mensheid geen volmaakt beeld van de Vader bezitten, en we zouden niet verder komen dan een vage kennis van God, gebaseerd op rituele schaduwbeelden. Zonder de geboorte…

Verder lezen

Offers brengen voor het Koninkrijk

Henk de Cock 21 oktober 2014

Offervaardigheid is beslist een eigenschap van allen die de Heer kennen. Maar Hij vergt geen offers van ons in de zin van zelfkastijding, noch heeft het enige zin om boete te doen voor zonden, die Jezus heeft gedragen aan het kruis.

De zichtbare en onzichtbare kerk

Henk de Cock 25 december 2013

De mens is door God geschapen, zowel met een geestelijke als een stoffelijke dimensie. Maar één van de tragische gevolgen van de zonde is dat zijn geestelijke vermogens verblind zijn, en overschaduwd worden door alles wat deel uitmaakt van de fysieke wereld.