Artikelen : Corrie Flach

Over Corrie Flach

Moeder, voorgangersvrouw, docent en Evangelist. Corrie de dochter van Henk en Connie de Cock en is opgegroeid in Brazilië. Onafhankelijk van haar ouders besloot ze in Nederland een bijbelschool te volgen en ontmoette daar haar man Nathan. Gezamenlijk zetten zij het zendingswerk van haar ouders - Henk en Connie de Cock - voort. Corrie doceert op de bijbelschool, helpt mee in de lokale gemeente.

Evangelieprediking in een corrupt land

Corrie Flach 15 mei 2016

“eest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het woord des Heren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn…

Verder lezen