Artikelen uit de nieuwsbrieven

Sinds 40 jaar wordt per kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht waarin bijbelstudies van de zendelingen en nieuws over het werk staan.

Op deze site worden onder anderen artikelen uit deze nieuwsbrieven gepubliceerd. Deze artikelen vindt u in onderstaand overzicht.

De zichtbare en onzichtbare kerk

Henk de Cock 25 december 2013

De mens is door God geschapen, zowel met een geestelijke als een stoffelijke dimensie. Maar één van de tragische gevolgen van de zonde is dat zijn geestelijke vermogens verblind zijn, en overschaduwd worden door alles wat deel uitmaakt van de fysieke wereld. 

Dank namens het PBB bestuur

PBB redactie 24 december 2013

De Pinksterbijbelschool Brazilië heeft een bewogen jaar achter de rug. In december 2012 zijn Henk, Connie, Nathan, Corrie en hun kinderen naar Nederland gekomen voor de viering van het 50-jarig jubileum van de PBB.

Verslag jubileumdag 50 jaar PBB

Peter Annotee 24 oktober 2013

Op zaterdag 9 februari mochten wij ongeveer tweehonderd mensen begroeten bij de viering van het 50-jarig jubileum van Henk en Connie de Cock. Wij kunnen terugkijken op een zeer bemoedigende dag waarvan wij u hier verslag doen.

Je hebt twee ogen, twee oren en een mond

Camilla Flach 23 oktober 2013

Hallo allemaal! Voor mijn ouders betekende de afgelopen verlofperiode in Nederland een tijd van intensief werk. Mijn beide broers en ik hebben ons ook ingezet, om het hun mogelijk te maken om te bereiken wat zij zich voorgenomen hadden. 

Pleidooi voor evangelisatie

Henk de Cock

Jezus is de Leraar der leraren! Zelfs zijn tegenstanders erkenden Zijn capaciteit als een van God gezonden Rabbi, en de integriteit van Zijn onderwijs (Joh. 3:2; Mat.22:16). Toch werd Zijn bediening grotendeels in beslag genomen door de prediking van het evangelie aan de verlorenen.