Artikelen uit de nieuwsbrieven

Sinds 40 jaar wordt per kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht waarin bijbelstudies van de zendelingen en nieuws over het werk staan.

Op deze site worden onder anderen artikelen uit deze nieuwsbrieven gepubliceerd. Deze artikelen vindt u in onderstaand overzicht.

Terug naar de toekomst (deel I/II)

Henk de Cock 31 juli 2016

Het woord vooraf door Henk de Cock Er staan in de decalogus niet alleen geboden, maar ook gigantische beloften. We staan hier ogenschijnlijk voor een paradox, vanwege het feit dat deze beloften niet alleen betrekking hebben op degenen die God gehoorzamen, maar vooral op hun nakomelingschap. God heeft beloofd dat Hij barmhartigheid zal bewijzen aan…

(deel I/II)’”>Verder lezen

Voorwoord: Kennis van goed en kwaad

Henk de Cock 15 mei 2016

Het enige wat in het paradijs voldoende was om de mens in verleiding te doen vallen, was hem wijsmaken dat hij aan God gelijk kon worden door de kennis van goed en kwaad. God had de mens maar één enkel gebod gegeven: Ze konden volop van hun vrijheid genieten, zolang ze de definitie van goed…

Verder lezen

Op zoek naar relaties

Nathanael Flach

Als we terugkijken naar wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar, dan moeten we erkennen dat de Heer enorm gezegend heeft. Dat Zijn genade en trouw dag aan dag aan ons geopenbaard is. Diep in mijn hart is het verlangen ontstaan om deze broeders, hoe groot de afstand ook is, werkelijk te blijven ontmoeten…

Verder lezen

Op zoek naar God

Nathanael Flach

In Gods hart is echte en diepe en ware liefde. Alles is perfect, en de bruid zal antwoorden “kus me met de kussen van uw mond” Hooglied 1:2… Zie je wat een royaliteit, hoe nobel, wat een klasse in deze tekst gebruikt wordt, om aan elkaar deze gevoelens te uiten. Hier kunnen we van leren!…

Verder lezen

Evangelieprediking in een corrupt land

Corrie Flach

“eest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het woord des Heren. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn…

Verder lezen

Namens het bestuur: nieuwsbrief 4401

PBB redactie

Verlofperiode van familie Flach en Henk de Cock in Nederland Namens familie Flach en namens het PBB bestuur willen wij u hartelijk bedanken voor een geweldige verlofperiode van familie Flach in Nederland. Henk de Cock zal nog tot 26 April in Nederland verblijven vanwege familiaire aangelegenheden. Zowel de familie Flach als Henk de Cock hebben…

Verder lezen

Gods barmhartigheid in de natuur

Henk de Cock 13 september 2015

De natuur is niet door een oerknal ontstaan, maar door intelligent design: “De HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld”(Spr. 3:19). Explosies hebben geen georganiseerde en wetmatige gevolgen, maar zijn daarentegen het einde van alles wat functioneert op ordelijke manier. De hele schepping, zowel zichtbaar als onzichtbaar, is zo perfect…

Verder lezen

De aanbiddingsdienst

Nathanael Flach 23 oktober 2014

Je kunt je niet voorstellen hoe belangrijk het is, voor iemand die in de bediening staat, dat zijn vrouw naast hem staat. Zo beleef ik het tenminste wat mijn eigen vrouw betreft. Ik ben erg bevoorrecht met Corrie, die veel inzicht heeft in Gods Woord. En vaak inspireert zij mij met gedachten, waarbij ik zelf…

Verder lezen

Offers brengen voor het Koninkrijk

Henk de Cock 21 oktober 2014

Offervaardigheid is beslist een eigenschap van allen die de Heer kennen. Maar Hij vergt geen offers van ons in de zin van zelfkastijding, noch heeft het enige zin om boete te doen voor zonden, die Jezus heeft gedragen aan het kruis.

Over ons verlof in Nederland

Nathanael Flach 25 december 2013

Beste vrienden in Europa, Corrie en ik zijn inmiddels weer veilig thuis, met de kinderen gaat het goed en opa en oma (Henk en Connie) zijn inmiddels alweer uitgerust.