• Opties

Nieuw boek van Henk de Cock verschenen

In mei is het lang verwachte boek van Henk de Cock, getiteld “Profeten en Profeteerders”, in het Nederlands uitgekomen. Het 228 pagina’s tellende boek is een grondige studie over de gave van profetie.

‘Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.’ (Amos 3:7)

Altijd al heeft God tot ons gesproken door middel van profeten. Om die reden moet een interpretatie van de gave van profetie vandaag, overeenkomen met wat de Bijbel van kaft tot kaft openbaart.

Waar profeten zijn, zullen echter ook ‘profeteerders’ opstaan en zij zullen velen misleiden. Vanwege dit feit zijn we ertoe gedwongen de Schrift te onderzoeken, om niet in velerlei leugens verstrikt te geraken. ‘Profeten en profeteerders’ is een grondige studie over de gave van profetie. Het omvat een uitgebreid onderzoek van de gehele Schrift. Het doel van dit boek is enerzijds om de gave van profetie te beschermen tegen onbijbels gebruik; anderzijds wil de auteur benadrukken hoe groot ons voorrecht is om te mogen wandelen in de voetsporen van Gods profeten, die ondanks alle tegenspraak, trouw gebleven zijn aan de boodschap die God hen gegeven heeft.

Het boek is voor € 14,95 te bestellen bij uw (christelijke) boekhandel en online verkrijgbaar bij o.a. gospel.nl en bol.com. ISBN 139789079859924

Afbeelding van de kaft van het boek Profeten en ProfeteerdersRecensies zijn van harte welkom via email: redactie@pinksterbijbelschool.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stichting Pinkster Bijbelschool Brazilie 2013