Bijbelstudies

Artikelen in de categorie bijbelstudie.

Een studie van de pastorale brieven (deel II/II)

Henk de Cock 18 september 2018

Het woord vooraf door Henk de Cock Om een goed rentmeester te zijn van de gave van God in ons, moeten we de blijdschap en de energie hebben om de Heer te dienen, ook tijdens moeilijkheden en vervolging. De discipelen van de eerste gemeente gaven ons daarbij een groot voorbeeld: “Zij dan gingen uit de…

(deel II/II)’”>Verder lezen

OVERWINNING

Nathanael Flach 6 augustus 2016

Door Nathanael Flach Eén van de vakken die we doceren op onze Bijbelschool is Hamartiology (leer van de zonde). Het gaat om de studie over het begrip zonde en de consequenties ervan. Met het oog op de evangelische wereld waarin we leven, is het vanzelfsprekend dat we dit onderwerp aandacht geven. We zouden er van…

Verder lezen

Word wakker! Zorg voor je kinderen

Camilla Flach 5 augustus 2016

Camilla schrijft Dag allemaal! Is alles goed met jullie? Hier in Brazilië zijn we door een herfst gegaan die meer lijkt op de Nederlandse winter, waar de temperatuur tot 0 graden zakte. We zijn allemaal geshockeerd door deze lage temperaturen. Aan de andere kant is het leuk om weer iets anders te beleven. Ik ben…

Verder lezen

Introductie: De sabbat

PBB website beheerder 4 juni 2016

De afgelopen maanden hebben we een bijbelstudie getiteld: “De sabbat” van Henk de Cock in vijf delen op onze website kunnen publiceren. Henk geeft hierin heldere inzichten over de door God ingestelde Sabbat. U kunt de delen op onze website lezen: De eerste sabbatsdag Wat is de oorspronkelijke sabbatdag? Een nieuwtestamentische interpretatie Geloofsrust De sabbat…

Verder lezen

Voorwoord: Kennis van goed en kwaad

Henk de Cock 15 mei 2016

Het enige wat in het paradijs voldoende was om de mens in verleiding te doen vallen, was hem wijsmaken dat hij aan God gelijk kon worden door de kennis van goed en kwaad. God had de mens maar één enkel gebod gegeven: Ze konden volop van hun vrijheid genieten, zolang ze de definitie van goed…

Verder lezen

De sabbat deel V:De sabbat waar David over sprak

Henk de Cock 9 mei 2016

De sabbat waar David over sprak Vanaf Genesis, is de betekenis van de sabbat steeds duidelijker geworden door andere Bijbelse uitspraken en beelden. Zelfs het innemen van Kanaän, ondanks de nationale ‘rust’, was niet de definitieve onthulling van de sabbat. God heeft ons een steeds diepere kennis gegeven van de sabbat: “Want indien Jozua hen…

Verder lezen

De sabbat deel IV: Geloofsrust

Henk de Cock 17 april 2016

  De schrijver van de Hebreeënbrief geeft een duidelijke interpretatie van de sabbatdag. Niemand kan de sabbat houden door eigen inspanningen, zoals gebeurt met het houden van vastgestelde dagen en tijden, zonder te rusten in wat God al voor ons gedaan heeft. We gaan alleen de sabbatsrust in door het (Hebr. 4:1-3).   oor het…

Verder lezen

De sabbat deel III: Een nieuwtestamentische interpretatie

Henk de Cock 14 maart 2016

  De geestelijke betekenis van de sabbat komt vooral naar voren in het Nieuwe Testament. De opvatting dat God een speciale dag of plaats gekozen zou hebben om Hem te aanbidden, wordt daarin totaal ongedaan gemaakt.  

De sabbat deel II: Wat is de oorspronkelijke sabbatdag?

Henk de Cock 28 februari 2016

De sabbat is door God ingesteld om ons tot zegen te zijn: (Gen. 2:3). Zelfs in de tien geboden wordt er op gewezen dat God de sabbat zegende, omdat Hij Zijn werken in zes dagen voltooid had, met op de zesde dag de schepping van de mens waarmee Hij gemeenschap verlangde te hebben (Exodus 20:11).